TICKET
TICKET
 
 
购票再也无需等待
可以24小时在线订购您所需要的机票、火车票、汽车票
Service Items
服务项目

上海到南宁

上海到南宁特价机票
680.00
670.00
  
上海到南宁特价机票

航班类型          国内

舱位等级          经济舱
是否往返          单程

出发地             上海
目的地             南宁

折扣                  特价

1、请提前至少一天查询,以便于预订位置;
2、应说明去往目的地、时间、订票人姓名、较好以传真形式预订;
3、为防止恶意预订行为,请预订人务必留下手机或固定电话,以便
及时与您联系!
4、如因购机票人原因退票或其它损失,一切费用由购票人承担,另
打折票退票费有特殊性。